Claudia completed her LLB degree at the University of Stellenbosch in 2019, and has embarked on the exciting journey of seeing all she has learnt in theory take shape in practice. She is currently serving her second rotation in the commercial department at our Claremont branch. Outside of office hours you’ll find her under the sea, on top of a mountain or with her nose in a book. She believes that life is for living and that while we can’t change our problems, we can always change our perspective.”

Thought of the Week | WAT IS ‘N PERSOONLIKE BESERINGSEIS?

‘n Persoonlike beseringseis word ingestel vir die vergoeding van skade wat deur ‘n persoon gely word as gevolg van beserings wat opgedoen is in ‘n ongeluk of as gevolg van die afsterwe van ‘n broodwinner in ‘n ongeluk. As ‘n algemene reël moet die ongeluk veroorsaak word deur die nalatigheid van ‘n ander persoon.

Die mees algemene eis van die aard is vir skadevergoeding as gevolg van ‘n besering wat opgedoen is in ‘n motorongeluk of waar die broodwinner van ‘n afhanklike in ‘n motorongeluk te sterwe kom. Ander voorbeelde van voorvalle wat kan lei tot ‘n eis vir persoonlike besering, is wanneer iemand deur ‘n hond gebyt of beseer word, of in ‘n winkelsentrum, sakeperseel of publieke area op ‘n gladde oppervlakte gly en val.

In hierdie konteks kan “skadevergoeding” die verhaal van kostes wat as gevolg van die besering aangegaan is – insluitend hospitaal- en ander mediese uitgawes – sowel as ‘n algemene bedrag vir die trauma van pyn en lyding insluit. Die onderskeie tipes skadevergoeding is onderhewig verskillende reëls.

Lees verder:
Thought of the Week | EIS VIR PERSOONLIKE BESERING

Thought of the Week | DRIE REGSGEVOLGE VAN ‘N MOTORONGELUK

Kontak gerus info@stbb.co.za vir navrae of bystand in dié verband.

For the best legal advice and personalised service, let's talk