Dillon Lebotschy obtained his Bachelor of Laws (LLB) degree from the University of the Western Cape and completed his articles at STBB. Following his admission to the High Court of South Africa as an Attorney, he joined STBB's Conveyancing department in Blouberg as an Associate and is now based at the Helderberg branch.

Thought of the Week | Verkoop van eiendom onderhewig aan ‘n bestaande huurooreenkoms

Dit gebeur dikwels dat ‘n eiendom wat verhuur word, deur die eienaar op die mark gesit word. Die vraag ontstaan dan wat die regte van die huurder, verkoper en koper onderskeidelik is.

Ingevolge die Suid-Afrikaanse gemenereg mag ‘n bestaande huurooreenkoms nie bloot kanselleer word omdat die eiendom verkoop is nie. Die huurooreenkoms bly van krag totdat die ooreengekome huurtydperk verstryk. Hierdie reël word vervat in die beginsel van “huur gaat voor koop”. Rofweg vertaal beteken dit dat ‘n bestaande huurooreenkoms ‘n daaropvolgende verkoop troef.

Daarom, wanneer ‘n eiendom in sulke omstandighede verkoop word, tree die koper in die verkoper se skoene. Die koper en verhuurder sal oor die algemeen dieselfde regte en verpligtinge teenoor mekaar hê as wat voorheen tussen die verkoper en verhuurder bestaan het.

Aktebesorgers word dikwels gevra om hierdie verhouding formeel op skrif te stel by wyse van ‘n sessie van die huurooreenkoms. Sodanige sessie sal onderteken word deur die verkoper, koper, huurder en bestuursagent (indien van toepassing).

Dit is belangrik om tydens die onderhandelinge oor die verkoop of aankoop van ‘n eiendom vir alle partye in kennis te stel van die bestaan van ‘n huurooreenkoms, sodat moontlike dispute en onsekerheid vermy kan word.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our montly newsletters, Subscribe