Thought of the Week | Opknappings, aanbouings en uitbreidings aan u huis

Wat gebeur nadat u bouplanne goedgekeur is?

Sodra die bouplanne deur u plaaslike munisipaliteit goedgekeur is, en u die opknappings, aanbouings, toevoegings of uitbreidings aan u huis voltooi het in ooreenstemming met die planne binne die verlangde tydsraamwerk, is dit noodsaaklik dat u of u projekbestuurder skriftelik met die munisipaliteit in verbinding tree om die uitreiking van ‘n okkupasiesertifikaat aan te vra. Hierdie sertifikaat word afgeteken deur die munisipale bouinspekteur sodra hy of sy die eiendom besoek het en bevestig het dat u gebou het volgens die goedgekeurde planne en enige voorwaardes wat die munisipaliteit sou mag stel, nagekom is.

As u aanbouings nie voldoen nie, of u gedurende die konstruksie veranderinge aangebring het, kan die bouinspekteur versoek dat ‘n afwykingsplan opgestel, voorgelê en goedgekeur word voordat die okkupasiesertifikaat uitgereik sal word.

‘n Okkupasiesertifikaat is van uiterste belang wanneer opknappings, aanbouings, toevoegings of uitbreidings gedoen is, aangesien ‘n gebou slegs formeel bewoon mag word nadat die sertifikaat uitgereik is. As die sertifikaat uitgereik is, moet u dit op ‘n veilige plek hou. U mag dit weer nodig kry wanneer u die eiendom verkoop of ‘n verband daaroor registreer.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe