Claudia completed her LLB degree at the University of Stellenbosch in 2019, and has embarked on the exciting journey of seeing all she has learnt in theory take shape in practice. She is currently serving her second rotation in Commercial Law at our STBB Claremont branch.   Outside of office hours you’ll find her under the sea, on top of a mountain or with her nose in a book. She believes that life is for living and that while we can’t change our problems, we can always change our perspective.”

Thought of the Week | NUWE MINIMUM LOON

Die Minister van Arbeid, Thulas Nxesi, het gister, 8 Februarie 2021, die nuwe minimum loon vir Suid-Afrikaanse werknemers bespreek. Met ingang van 1 Maart 2021 sal die nasionale minimum loon R21,69 per gewone werksuur beloop.

Die nasionale minimum loon is betaalbaar vir gewone werksure en sluit nie die betaal van toelae (soos vervoer, gereedskap, kos en verblyf), betalings in natura (kostes of losies), fooitjies, bonusse en geskenke in nie.

In die staatskoerant word daar ook uitsonderings uiteengesit met betrekking tot sekere werkersgroepe, onder andere huishoudelike werkers, wie geregtig is op ‘n minimum loon van R19,09 per gewone werksuur.

Hoewel die nasionale minimum loonkommissie ideaal die bepalings gelykmatig op alle werknemers regoor die land, ongeag die sektor waarin hul werk sou wou toepas, word laer minimums vir sekere sektore, soos plaas- en huishoudelike werkers, ingestel om buitensporige ontwrigtinge in daardie sektore te voorkom – met die oog daarop om geleidelik ‘n minimum koers in alle sektore te behaal.

Kontak ons gerus op  vir meer inligting.