Marius joined STBB in 2020. He obtained his LLB degree from UNISA in 2018, whereafter he completed School for Legal Practice at UCT in 2019 as well as the coursework for his LLM degree at Stellenbosch University in the same year. He is currently finishing up his thesis to obtain his LLM degree. Marius has a keen interest in property law and conveyancing, but also enjoys general legal practice such as the drafting and perusal of various legal documents. Outside of work, he plays various sports, likes to read non-fiction and enjoys some downtime with friends and family.

Thought of the Week | LAAT POPIA-NAKOMING SOMMER IN DIE HANDE VAN U IT-BESTUUR

Ons vind gereeld, tydens ‘n eerste konsultasie oor die nakoming van POPIA, dat kliënte skepties is as ons hulle inlig dat POPIA baie werk vereis. Die gevoel is dikwels dat POPIA aan voldoen is, omdat hul IT-stelsels deurlopend opgedateer en baie veilig is.

Dit is ‘n gevaarlike wanpersepsie. Goeie IT-sekuriteit is ‘n belangrike komponent van POPIA-nakoming, maar verteenwoordig slegs een aspek. Die ideaal is dat besigheidseienaars besef dat POPIA nie ‘n IT-probleem is nie, maar ‘n personeel-uitdaging. Die meeste inligtingsrisiko’s vind plaas in die hande van oningeligte personeel en werknemers.

Daarom verkoop POPIA-nakomingspesialiste nie ‘n generiese tipe pakket wat geskik is vir alle besighede nie.  Die klem val op goeie bestuur binne die besigheid wat die aanpassings wat POPIA vereis, positief benader, en wat die gepaste beskerming van persoonlike inligting (in die verskillende vorme waarin dit voorkom in daaglikse sakebedrywighede) deel maak van die normale gang van sake in die besigheid se unieke struktuur.
Dit word bereik, aan die een kant, deur ingeligte leierskap wat verandering verwelkom, en aan die ander kant, deur die opleiding en vaardigheidsontwikkeling van werknemers.

Hierdie is ons tweede gedeelte oor die wanpersepsies rakende POPIA en POPIA-nakoming. As u die vorige gemis het, lees “Thought” en “the Blog”.

Kontak ons gerus as u navrae het of inligting benodig rakende u POPIA-nakomingsreis by info@stbb.co.za