Stephan Oosthuizen obtained his Bachelor of Laws (LLB) degree from the North-West University of Potchefstroom and joined the firm in 2017. After his admission to the High Court of South Africa as an Attorney, he was appointed as an Associate in STBB’s Property Law and Conveyancing department at the Helderberg office. He specialises in property law and conveyancing and specifically focuses on residential property transactions and also advises on the tax consequences thereof. He also has extensive experience in the drafting of sale, lease and commercial agreements and property law related research and opinions. He is also actively involved in mediating and resolving property disputes between sellers and purchasers, doing training for estate agents, mortgage originators and bank employees and also frequently conducts legal updates.

Thought of the week | KAN ‘N EIENDOMSPRAKTISYN TOEGANG VERBIED WORD TOT ‘N DEELTITELSKEMA ONDER VLAK 3 VAN INPERKING?

Dit het standaard praktyk geword vir ‘n eienaar om ‘n eiendomspraktisyn aan te stel om sy eenheid te koop te lys of om die verhuring daarvan te hanteer. So ‘n praktisyn tree op ingevolge ‘n skriftelike magtiging van die geregistreerde eienaar in terme waarvan daar aan hom of haar die bevoegdheid verleen word om die deeltitelskema binne te gaan, foto’s te neem van die eenheid, om ‘n ingaande of uitgaande inspeksie te voltooi of om die eenheid te wys vir ‘n potensiële koper of huurder.

Op 1 Junie 2020 het Suid-Afrika beweeg na Vlak 3 van Imperking en ingevolge die Regulasies wat uitgevaardig is kragtens die Wet op Rampbestuur, 57 van 2002 op 28 Mei 2020, mag ‘n persoon sy tuiste verlaat om enige diens te verrig wat sodoende toegelaat word onder Vlak 3 Inperking. Die dienste en funksies wat deur ‘n eiendomspraktisyn verrig word, word hierby ingesluit.

‘n Eiendomspraktisyn wie dus optree as ‘n gemagtigde agent van ‘n geregistreerde eienaar van ‘n eenheid kan derhalwe nie deur die Beheerliggaam van ‘n deeltitelskema belet word om die ontwikkeling te betree nie. In die meeste gevalle bevat die Gedrags- of Bestuursreëls ook geen bepaling wat so ‘n optrede sal regverdig nie. ‘n Beheerliggaam moet egter versigtig wees om die reg in hul eie hande te neem.

‘n Eienaar sal by magte wees om ‘n hof te nader vir ‘n bevel om toegang of besit te herstel en sal ook suksesvol wees met ‘n kostebevel in sy guns.