Claudia completed her LLB degree at the University of Stellenbosch in 2019, and has embarked on the exciting journey of seeing all she has learnt in theory take shape in practice. She is currently enjoying a rotation in conveyancing at STBB, and she looks forward to trying her hand at litigation and/or commercial law. Outside of office hours you’ll find her either under the sea, on top of a mountain or with her nose in a book. She believes that life is for living and that while we can’t change our problems, we can always change our perspective.

Thought of the Week | Kan ek my bates bemaak aan wie ookal ek sou wou?

As ons Suid-Afrikaanse reg op jou boedel van toepassing is, is jy vry om jou bates te bemaak nes jy goed dink, hoewel sekere persone (soos skuldeisers en SARS) wel na jou afterwe ‘n eis teen jou boedel kan hê. Verder moet in gedagte gehou word dat waar eggenote binne gemeenskap van goed getroud is, die oorlewende eggenoot outomaties geregtig is op die helfte van die netto waarde van die gemeenskaplike boedel.

Die Wet op Onderhoud van Langslewende Gades gee aan eggenote of lewensmaats vir wie daar nie genoegsame voorsiening gemaak is in ‘n vooroorlede persoon se testament nie, die reg om onder sekere omstandighede onderhoud te eis uit die boedel van daardie gade. Boonop kan afhanklike kinders vir wie daar nie genoegsame voorsiening gemaak is in die testament van hul vooroorlede ouer nie, ook ‘n eis vir onderhoud instel teen die boedel van daardie ouer. Hou ook in gedagte dat die langslewende gade ook moontlik ‘n eis teen die bestorwe boedel kan hê op grond van spesifieke wetgewing wat op die huwelik van toepassing is, of as gevolg van bepalings in hul huweliksvoorwaardekontrak.