Thought of the Week | Kan ek my bates bemaak aan wie ookal ek sou wou?

As ons Suid-Afrikaanse reg op jou boedel van toepassing is, is jy vry om jou bates te bemaak nes jy goed dink, hoewel sekere persone (soos skuldeisers en SARS) wel na jou afterwe ‘n eis teen jou boedel kan hê. Verder moet in gedagte gehou word dat waar eggenote binne gemeenskap van goed getroud is, die oorlewende eggenoot outomaties geregtig is op die helfte van die netto waarde van die gemeenskaplike boedel.

Die Wet op Onderhoud van Langslewende Gades gee aan eggenote of lewensmaats vir wie daar nie genoegsame voorsiening gemaak is in ‘n vooroorlede persoon se testament nie, die reg om onder sekere omstandighede onderhoud te eis uit die boedel van daardie gade. Boonop kan afhanklike kinders vir wie daar nie genoegsame voorsiening gemaak is in die testament van hul vooroorlede ouer nie, ook ‘n eis vir onderhoud instel teen die boedel van daardie ouer. Hou ook in gedagte dat die langslewende gade ook moontlik ‘n eis teen die bestorwe boedel kan hê op grond van spesifieke wetgewing wat op die huwelik van toepassing is, of as gevolg van bepalings in hul huweliksvoorwaardekontrak.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe