Marius joined STBB in 2020. He obtained his LLB degree from UNISA in 2018, whereafter he completed School for Legal Practice at UCT in 2019 as well as the coursework for his LLM degree at Stellenbosch University in the same year. He is currently finishing up his thesis to obtain his LLM degree. Marius has a keen interest in property law and conveyancing, but also enjoys general legal practice such as the drafting and perusal of various legal documents. Outside of work, he plays various sports, likes to read non-fiction and enjoys some downtime with friends and family.

Thought of the week | GEEN GETROUHEIDSFONDSSERTIFIKAAT, GEEN KOMISSIE – TENSY JY JOU EENDE IN ‘N RY HET

Eiendomsagente is nie geregtig om kommissie op transaksies te verdien as hulle nie ten tyde van die sluiting van die ooreenkoms oor ‘n geldige Getrouheidsfondssertifikaat beskik nie. Hierdie vereiste het te doen met verbruikersbeskerming aangesien eiendomsagente verpligte bydraes lewer tot ‘n Getrouheidswaarborgfonds, en die uitreiking van die sertifikaat bevestig dat hul premies betaal is. Op hierdie manier word lede van die publiek verseker van vergoeding in die geval van wanbesteding van hul geld deur ‘n eiendomsagent.

In ‘n belangrike uitspraak deur die Appèlhof laas week, is bevind dat ‘n eiendomsagent in beperkte gevalle kommisie sal kan eis waar die Getrouheidsfondssertifikaat nie op die betrokke tydstip in plek was nie. Daardie aangeleentheid het gegaan oor ‘n geval waar die agent alle dokumente betyds aan die Raad van Eiendomsagente voorgelê het. Die Raad het egter per ongeluk ‘n verkeerde sertifikaat uitgereik in die naam van ‘n entiteit wat nie bestaan nie. Die fout is toe daarna reggestel in retrospek.  In sodanige geval, mag die eiendomsagent aandring op kommissie wat verdien was ten tye van die bestaan van die foutiewe sertifikaat.