Thought of the Week | Fidusiêre regte: Wanneer, Hoekom en Hoe?

Vir baie mense is die opstel van hul testament ‘n ietwat oorweldigende ervaring, wat selfs nog meer skrikwekkend word waar verskillende uitdagings die hoof gebied moet word. Stel u voor dis u tweede huwelik, daar is kinders uit die vorige of beide huwelike en die verhouding tussen die gesinne is nie besonder vriendelik nie.

U wil graag vir u nuwe eggenoot en al u kinders voorsien na u asfterwe, maar (soos dikwels die geval is) is u waardevolste bate die onroerende eiendom waar u en u gade woon. Hoe verseker mens terselfdetyd dat u gade ‘n huis het, en dal al die kinders erf? Om in u testament vas te stel u eggenoot  en kinders mede-eienaars moet wees is slegs verstandig indien daar ‘n besonder goeie en sterk verhouding tussen sulke erfgename is.

Is daar dan ander opsies? Een moontlike oplossing is ‘n fideicommissum-struktuur. Hierdie Latynse term verwys na die regsstruktuur waardeur die erflater (as eienaar van eiendom) sy of haar eiendom aan ‘n ander persoon (in die geval u gade) nalaat, op voorwaarde dat dit later op daardie persoon se afsterwe aan ‘n ander persoon (in die geval u kinders) oorgedra word. Die fideicommissum word op oordrag van die eiendom aan u gade as ‘n voorwaarde in die titelakte aangeteken.

Die fideicommissum kan opgestel word om vir verskeie moontlike omstandighede voorsiening te maak. Daar kan byvoorbeeld in u testament bepaal word dat u gade hierdie fidusiêre reg sal geniet totdat hy of sy te sterwe kom, weer trou of die eiendom permanent ontruim. Die gevolg van sulke bepaling is dat u gade eienaarskap van die eiendom sou hê tot en met een van die voormelde gebeurtenisse plaasvind, in welke geval sy of haar reg beëindig sal word en eienaarskap aan u kinders sal oorgaan.

U kan ook in u testament voorsien dat die eiendom verkoop moet word in geval u gade dit ontruim omdat dit byvoorbeeld oor tyd te groot geword het vir hom of haar om te onderhou, en dat u gade dan met die netto opbrengs ‘n kleiner eiendom mag koop. Dieselfde voorwaardes moet dan geld vir hierdie kleiner eiendom. Laastens kan u voorsien dat die opbrengs wat oorbly, aan u kinders sal gaan.

Kontak STBB gerus vir bystand indien u sulke struktuur in u testament wil inwerk of indien u raad wil bekom oor ander maniere om vir u geliefdes tevoorsien.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe