Marius joined STBB in 2020. He obtained his LLB degree from UNISA in 2018, whereafter he completed School for Legal Practice at UCT in 2019 as well as the coursework for his LLM degree at Stellenbosch University in the same year. He is currently finishing up his thesis to obtain his LLM degree. Marius has a keen interest in property law and conveyancing, but also enjoys general legal practice such as the drafting and perusal of various legal documents. Outside of work, he plays various sports, likes to read non-fiction and enjoys some downtime with friends and family.

Newsflash | 2020 Begroting nuus

Minister van Finansies, Mnr Tito Mboweni, het vanmiddag die nasionale tesourie se begroting vir 2020/2021 gelewer. Die volgende wysigings staan uit:

  • Bo-inflasie aanpassing van persoonlike inkomstebelasting-drempels. (Dit is nie verlede jaar gedoen nie).
  • Die toelaatbare verhoging aan belastingvrye besparing het vanaf R33 000 tot R36 000 toegeneem.
  • Sonsondergangsklousules is ingestel ten opsigte van sekere korporatiewe belastings.
  • Daar is ‘n beperking ingestel op die gebruik van aangeslane verliese.
  • Die algemene brandstofheffing neem op 1 April 2020 met 16 sent per liter toe.

Vrystelling van hereregte het tot R1 miljoen verhoog. Vanaf 1 Maart 2020 is die tariewe soos volg:

Waarde van eiendom Koers
Tot en met R 1 000 000 0%
R1 000 001 – R1 375 000 3% van die waarde bo R1 000 000
R1 375 001 – R1 925 000 R11 250 + 6% van die waarde bo R1 375 000
R1 925 001 – R2 475 000 R44 250 + 8% van die waarde bo R1 925 000
R2 475 001 – R11 000 000 R88 250 +11% van die waarde bo R2 475 000
R11 000 001 en hoër R1 026 000 + 13% van die waarde bo R11 000 000