Bemaking aan ‘n persoon wat binne gemeenskap van goed getroud is

‘n Bemaking in u testament aan ‘n begunstigde wat binne gemeenskap van goedere getroud is

 Indien u in u testament ‘n bemaking stipuleer aan ‘n begunstigde wie binne gemeenskap van goedere getroud is, sal die erfenis deel uitmaak van die gemeenskaplike boedel van die begunstigde en sy of haar gade. Indien u slegs die gekose begunstigde wil bevoordeel, moet u testament die bemaking uitdruklik uitsluit van die gemeenskaplike boedel wat die begunstigde met sy of haar eggenoot deel. Hierdie uitsluiting sal verseker dat die erfenis van die begunstigde sy eie bly en uitgesluit word by die berekening van die waarde van die gemeenskaplike boedel wanneer die huwelik by die dood of egskeiding ontbind.

 

Nieteenstaande so ‘n uitsluiting in ‘n testament, sal die begunstigde egter nie beskerm word teen ‘n eis deur die skuldeisers van sy of haar eggenoot nie. Die hof in Du Plessis v Pienaar NO en ander 2003 (1) SA 671 (SCA) het beslis dat waar ‘n persoon in ‘n huwelik binne gemeenskap van goedere ‘n skuld aangaan, sy of haar eggenoot ook vir daardie skuld aanspreeklik is. Dit beteken dat die skuldeisers van die begunstigde se gade daarop geregtig is om op die gemeenskaplike boedel te eis, asook op die afsonderlike eiendom van die begunstigde om hul eis te vereffen.

Kontak ons ​​by estates@stbb.co.za om te verseker dat u testament u en u begunstigdes behoorlike beskerming bied.

For the best legal advice and personalised service, let's talk
Subscribe to our monthly newsletters, subscribe