Claudia completed her LLB degree at the University of Stellenbosch in 2019, and has embarked on the exciting journey of seeing all she has learnt in theory take shape in practice. She is currently serving her second rotation in the commercial department at our Claremont branch. Outside of office hours you’ll find her under the sea, on top of a mountain or with her nose in a book. She believes that life is for living and that while we can’t change our problems, we can always change our perspective.”

Thought of the week | Huwelikskontrak na uitstel van seremonie weens Covid-19

Ek het ‘n huweliksvoorwaardekontrak onderteken, en nou is die troue as gevolg van die Covid-19-pandemie gekanselleer. Wat gebeur met die ondertekende kontrak?

Talle paartjies is as gevolg van die Covid-19-pandemie en die verwante maatreëls om die verspreiding van die virus te vertraag (spesifiek die landswye inperking en verbod op groot byeenkomste) gedwing om hul groot dag of uit- of af te stel.

Wat gebeur dan nou met ‘n huweliksvoorwaardekontrak (“HVK”) wat toe al reeds onderteken en geregistreer is?

Die doel van ‘n HVK is om die huweliksgoederestelsel wat op die partye se huwelik van toepassing is, te reguleer, en dus word dit eers van krag ná die huwelik voltrek is. Sou die partye, vir welke rede ook al, nie trou nie, dan sal die HVK geen krag of effek hê nie, al is dit in die Aktekantoor geregistreer. As die paartjie besluit om hul troue uit te stel, sal die HVK natuurlik eers van krag word nadat hulle getroud is.

Kontak gerus info@stbb.co.za vir enige verdere inligting. 

For the best legal advice and personalised service, let's talk